Baneserviceudvalg

 Formand: Bent V. Nielsen, tlf. 6161 4517, mail: bodilogbent@mail.dk

Bestemmelser for baneservice

1.     Baneservice bruger håndbog for banekontrol som udgangspunkt.
2
.     Baneservice udfører kontrol af spilleret både på hverdage og i weekender.
3.     Kontrol af spilleret kan foregå både på 18-hulsbanen, par 3- banen og driving range
4.     Baneservice bemander starterhus efter behov i weekender.
5.     Der skal være computer til rådighed for starterhus.
6.     Baneservice sikrer et godt flow i spillet, ved at køre en tur på banen.
7.     Baneservice (formanden + klubbens bestyrelse) kan sammensætte 1 - og 2-bolde til 3- og 4-bolde for at skabe ledige tider efter behov. Det tilstræbes at sammensætning af bolde forgår så tidligt som muligt
8.     Ved hver aktivering af baneservice udfyldes skema for banekontrol – tjekliste.
9.     Baneservice sørger for indsamling af bolde på driving range i weekenderne – kan koordineres med klubhusvagten.
10. Baneservice er iført gule veste mærket baneservice.
11. Alle medlemmer af baneservice får udleveret legitimationskort.
12. Der skal altid være bil til rådighed for baneservice, mærket baneservice.
13. Baneservice kan ved stor aktivitet og efter behov sælge forfriskninger under kørsel på banen.
Ultimate Web