Sæson 2014.

Om Seniorklubben.

Styregruppe:

Jens Haase, formand, mobil 20405579, e-mail: jenshaase@mac.com

Inge Hviid, mobil 30287985, e-mail: hegely9@gmail.com

Kirsten Flensbak, mobil 29262753, e-mail: kirsten.flensbak@gmail.com

Jan Blauenfeldt, sekretær, tlf. 98284303, mobil 40424416, e-mail: blauenfeldt81@gmail.com

Lise Blauenfeldt, kasserer, tlf. 98284303, mobil 27524416, e-mail: liseblauenfeldt@gmail.com

Dorte Emdal  Andersen, mobil 28996129, e-mail: dorteemdal@gmail.com

 

Årskontingent for 2014 Kr. 250.

Beløbet kan indbetales til: Reg. nr. 9070 konto nr. 1622916122.

Husk at skrive navn og evt. medlemsnummer.

Årskontingentet bedes indbetalt senest d. 30.04.2014

 

Manual vedr. tilmelding til seniorgolf via Golfbox.

Tilmelding slutter søndag kl. 18,00 med spilledag mandag.

Da sidste spilledag i måneden slutter med spisning, skal tilmelding foretages senest  torsdag kl. 12,00.

1 Golfbox login

2 Klubturnering

3 Vælg match

4 Tilmelding

5 Fortsæt

6 Fortsæt

7 Log ud

Hvis du efterfølgende bliver forhindret i at spille, kan afmelding meddeles.  

Afmelding skal ske inden søndag kl. 18,00 - h.h.v  torsdag kl. 12,00 sidst på måneden.

Hvis du ikke har mulighed for at afmelde indenfor fristen, bedes du ringe til et medlem af styregruppen.

 

Kalender.

Marts:

Man. d. 31. kl. 10.00. Orienteringsmøde om sæson 2014 med kaffe og rundstykker.

De, der ønsker at spille efter mødet, skal selv reservere tid på golfbox.

Den sidste spilledag i måneden er tællende match. De andre spilledage kan markeres individuelt ud for EDS, såfremt dette er et ønske.

April:

Første spilledag er mandag d.  07.
mandag d. 14. + 28. (match med spisning.)

Maj:

Mandag  d.  05. + 12 (alternativt spil) +19.+ 26. (match med spisning.) 

Juni:

Mandag d.  02. + 16. (alternativt spil) + 23 +  30. (match med spisning.)

Besøg af seniorklbben fra Øland Golfklub d. 16.

Nærmere information følger.

Juli:

Sommerpause.

August:

Mandag d. 04. + 18. +  25. ( match med spisning ).

Mandag d. 12. spilles også i Dronninglund for de, der har lyst og ikke deltager i udflugten. Startlister udfærdiges ikke denne dag.

Golftur d. 11. og 12. til Hotel Limfjorden, Simons Bakke 39, 7700 Thisted.

Pris kr. 995,- pr. person. Tillæg for enkeltværelse kr. 200,-.

Prisen indeholder:

2 stk. green fee billetter.

3 retters menu.

Overnatning.

Morgenbuffet.

Madpakke.

Nærmere herom senere.

 
September:

Mandag d. 01.(alternativt spil) + 08  + 15. + 23. + 29. (sænsonafslutning  med spisning ).

Sæsonafslutning den 29.09.14.

(Ret til ændringer forbeholdes).
 

 Indhold og aktiviteter:

Vi mødes hver mandag kl. 08,00  i klubhuset for at gå en golfrunde på 9 eller 18 huller og for at hygge os.

Scorekort udfyldes og Kl. 08,15 går vi mod vores tildelte huller. Vi slår ud kl. 08,30.

Sæsonen er fra første ledige mandag i april til sidst i september.

Der spilles på blandede hold uden hensyn til hcp. og køn.

Der slås ud fra de valgte afstandsmarkeringer.

Den sidste mandag i hver måned spiller vi turnering og slutter af med fællesspisning.

Denne dag spilles 18 huller.

For at blive medlem skal man fylde 55 år i kalenderåret og have DGU-kort dvs. hcp. 54.

Der betales et årskontingent.

Der kan foretages fællesudflugter til andre golfbaner.

Ultimate Web